Tin khóa học kinh doanh
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BC 10-12 - KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

“Chúng ta đàm phán ở mọi nơi, kỹ năng đàm phán luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Để trở thành nhà đàm phán hiệu quả, hãy đánh thức những kỹ năng đàm phán và tận dụng mọi cơ hội để thực hành chúng.”


Mục đích: Nâng cao hiệu quả các cuộc đàm phán với đối tác trong hoạt động kinh doanh


CHUYẾN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA KEIEIJUKU 3 TẠI NHẬT BẢN TỪ 22/7- 04/8/ 2012

THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CHUYẾN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA KEIEIJUKU 3 TẠI NHẬT BẢN TỪ 22/7- 04/8/ 2012


KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BC 08-12 : ÁP DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Khóa đào tạo “Áp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết, để học viên có thể lựa chọn và ứng dụng các công cụ thống kê phù hợp yêu cầu kiểm soát quá trình/sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Đặc biệt, qua khóa học, học viên sẽ biết cách ứng dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp mình.

HỘI THẢO: “ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP- CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & TÁI CƠ CẤU"
“Đánh giá doanh nghiệp” một cách bài bản mang lại những giá trị quan trọng cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược cũng như các hệ thống quản lý khác như hệ thống đánh giá, hệ thống đãi ngộ, văn hóa doanh nghiệp… cũng như cho công việc điều hành doanh nghiệp hàng ngày.
Là người điều hành những doanh nghiệp như vậy, anh chị muốn thực hiện chương trình tái cơ cấu hay cải tổ hệ thống quản lý? Anh chị muốn biết thực trạng doanh nghiệp để có một kế hoạch căn cơ cho những đổi mới về bản chất?
TỔ CHỨC HỘI THẢO CLV : WHO IS A CUSTOMER
It is obvious that any of businesses need to have their consummers, another way of speaking, their customers. To understand the characteristics and the demands of customers can help to sell more products and sevices. So the directorates of a company can yield more revenue when convincing their staff to serve customers with highest quality services and products. Then customers can acknowledge the values they obtain after using certain services and products of some suppliers and they will come back again and again to keep on buying your services and products happily. That’s your success in doing business.
Trang:   1, 2, 3 ... , 22, 23, 24