Tin khóa học kinh doanh
Bế giảng khóa học “Duy trì năng suất tổng thể - TPM”
Trong ba ngày 18,19,20/3/2019, Phân Viện Phát triển  Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) tổ chức Khóa học “Duy trì năng suất tổng thể - TPM” tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Tsuyoshi Shimizu hướng dẫn. 

Bế giảng khóa học “HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN NHÓM NHỎ” tại CÔNG TY TNHH NICCA VIỆT NAM
Trong ngày 12/3/2019, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) đã tổ chức Khóa học “HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN NHÓM NHỎ - QCC” theo yêu cầu của CÔNG TY TNHH NICCA VIỆT NAM tại khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai.
Bế giảng khóa học “Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin hiệu quả”
Trong ba ngày 13,14,15/3/2019, Phân Viện Phát triển  Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) tổ chức Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin hiệu quả” tại phòng Tokyo của tòa nhà VJCC - HCMC do giảng viên Ei Igarashi hướng dẫn. 

ĐỀ ÁN TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG 5S tại CTY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) tổ chức lễ bế giảng tổng kết dự án tư vấn 5S trong chương trình đào tạo & tư vấn về “ĐÀO TẠO NHẬN THỨC 5S ĐỂ NÂNG TẦM DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP” kéo dài từ ngày 2/07/2018 đến tháng 3/2019 theo yêu cầu của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM tại Bình Dương.

Bế giảng khóa học “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC 5S” tại Công ty CP SX ĐT Hoàng Gia
Trong hai ngày 08 và 09/01/2019, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) đã tổ chức Khóa học “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC 5S” trong đề án tư vấn hoạt động 5S theo yêu cầu của CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA  tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trang:   1, 2, 3, 4, 5 ... 22, 23, 24   
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước