Tin khóa học tiếng Nhật
CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT VĂN PHÒNG - CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGOÀI CÔNG TY - 2
Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết trong giao dịch thương mại: cách giới thiệu sản phẩm, đàm phán ký kết hợp đồng & dịch vụ chăm sóc khách hàng, quảng cáo sản phẩm…
Trang:   1, 2, 3, 4, 5