Tin VJCC
CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN MỚI CỦA JICA
Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2017, Viện phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC-HCMC) hân hạnh được đón tiếp đoàn Văn phòng Trụ sở chính Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Tokyo (JICA-HQ), Viện nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JERI) và Công ty cổ phần dịch vụ nghiên cứu phát triển Nhật Bản (JDS) nhân buổi họp bàn về Chương trình dự án mới của JICA.

Thông báo tổ chức hội thảo về ngành tự động hóa của Nhật Bản tổ chức tại TP.HCM
Thông báo tổ chức hội thảo về ngành tự động hóa do công ty chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa (FA) của Nhật Bản tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Trang:   1, 2, 3, ... 16, 17, 18