BC 19-1415 - CHU TRÌNH PDCA VÀ HORENSO (Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc)
 • Thời gian
 • 3, 4 & 5/8/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico. Chuyên gia đánh giá chất
  lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý, giám sát, trưởng bộ phận tại các doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 09-1617 BC 03-1617 BC 05-1516 BC 05-1617 BC 07-1617 BC 18-1516 BC 02-1617 BC 03-1516 BC 14-1516 BC 23-1516 BC 03-1617 BC 19-1516 BC 19-1516 BC 04-1617 BC 06-1516 BC 06-1617 BC 15-1516 BC 17-1617