BC 19-1415 - CHU TRÌNH PDCA VÀ HORENSO (Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc)
 • Thời gian
 • 3, 4 & 5/8/2015 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico. Chuyên gia đánh giá chất
  lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý, giám sát, trưởng bộ phận tại các doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 17-1617 BC 11-1516 BC 23-1516 BC 22-1516 BC 04-1617 BC 07-1516 BC 09-1617 BC 03-1516 BC 07-1617 BC 29-1516 BC 02-1516 BC 21-1617 BC 21-1617 BC 26-1516 BC 12-1617 BC 09-1617 BC 10-1516 BC 01-1617