BC 09-1617 - TƯ DUY PHẢN BIỆN (CRITICAL THINKING) - THỰC HÀNH VÀ ÁP DỤNG
  • Thời gian
  • 14, 15 & 16/3/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
  • Học phí
  • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
  • Giảng viên
  • Ông Tsutomu Hosaka - Chuyên gia của JICA
    ¤ Tiến sĩ Luật tại đại học Kanagawa
    ¤ Chuyên gia tư vấn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Nhật Bản.
    ¤ Chuyên gia tư vấn về phát triền nguồn nhân lực cho các công ty Bất động sản, Bảo hiểm Nhân thọ và Tập đoàn Tài chính Công tại Nhật Bản.
  • Đối tượng tham gia
  • Lãnh đạo, Quản lý doanh nghiệp, nhân viên và các cá nhân có quan tâm.
  •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 01-1617 BC 16-1516 BC 19-1516 BC 02-1617 BC 14-1617 BC 06-1516 BC 05-1617 BC 17-1617 BC 06-1516 BC 29-1516 BC 26-1516 BC 03-1617 BC 03-1516 BC 01-1617 BC 03-1516 BC 22-1516 BC 05-1617 BC 14-1617