BC 15-1617 - 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỚI
 • Thời gian
 • 8, 9 & 10/5/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00~12:00 Chiều : 13:30~16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý tại các doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 19-1516 BC 03-1617 BC 04-1516 BC 14-1516 BC 18-1516 BC 14-1617 BC 12-1617 BC 10-1516 BC 05-1617 BC 03-1516 BC 03-1617 BC 01-1617 BC 26-1516 BC 02-1617 BC 01-1617 BC 11-1617 BC 11-1617 BC 01-1516