BC 15-1617 - 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỚI
 • Thời gian
 • 8, 9 & 10/5/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00~12:00 Chiều : 13:30~16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý tại các doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1516 BC 23-1516 BC 28-1516 BC 19-1516 BC 12-1516 BC 20-1516 BC 05-1516 BC 02-1516 BC 07-1516 BC 28-1516 BC 07-1617 BC 26-1516 BC 01-1617 BC 22-1516 BC 18-1516 BC 14-1617 BC 20-1516 BC 10-1617