KAIL2017 - Hội thảo giao lưu: “TẠO GIÁ TRỊ TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHÂU Á”
  • Thời gian
  • 14:30 ~ 18:00 ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba)
  • Học phí
  • Miễn phí
  • Giảng viên
  • Người hướng dẫn: Ông Kumamoto Naoki (Giám đốc chương trình)
  • Đối tượng tham gia
  • Các học viên từ các khóa học Keieijuku
  •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1617 BC 17-1617 BC 01-1617 BC 04-1516 BC 12-1516 BC 13-1516 BC 21-1617 BC 26-1516 BC 07-1617 BC 14-1617 BC 07-1617 BC 29-1516 BC 14-1516 BC 18-1516 BC 06-1516 BC 05-1516 BC 05-1516 BC 12-1516