E01-18 - HỘI THẢO CÁC ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BƠM
 • Thời gian
 • ngày 22/3/2018 (8:30 – 17:00)
 • Học phí
 • Miễn phí
 • Giảng viên
 • Hội thảo sẽ được trình bày bởi các chuyên gia đến từ Tập đoàn Ebara Nhật Bản và các chuyên gia khác.

  Có phiên dịch tiếng Việt Nam
 • Đối tượng tham gia
 • Khoảng 50 người từ các cơ quan chính phủ và các khu vực công, các công ty tư vấn và các tổ chức liên quan đến kỹ thuật máy bơm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 09-1617 BC 12-1516 BC 26-1516 BC 10-1516 BC 03-1516 BC 12-1617 BC 18-1516 BC 29-1516 BC 16-1516 BC 16-1516 BC 02-1516 BC 10-1617 BC 01-1617 BC 04-1617 BC 20-1516 BC 04-1617 BC 15-1516 BC 22-1516