BC 12&17-1718 - TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT & THỰC HÀNH CẢI TIẾN TẠI HIỆN TRƯỜNG DOANH NGHIỆP
 • Thời gian
 • Đợt 1: 24,26,27/4/2018 Đợt 2: 28/4-23/7 (3 tháng tự áp dụng cải tiến tại nhà máy) Đợt 3: 24-26/7
 • Học phí
 • 7.400.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU
  Cố vấn Tập đoàn Panasonic Excel International, chuyên gia JICA.
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Panasonic. Hiệu trưởng trường học Monozukuri kiêm Hiệu trưởng Cao đẳng Kỹ thuật điện tử Matsushita.
  Từng làm việc tại công ty Phát triển nhân sự, trưởng phòng dự án công ty Display Devices
  Giám đốc nhà máy Matsushita Malaysia
  Kinh nghiệm giảng dạy các khóa về Lập kế hoạch sản xuất, Quản lý Sản xuất, Cải tiến…
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ quản lý cấp trung và nhà lãnh đạo tại hiện trường sản xuất.
  Số lượng tuyển sinh: 20 học viên
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 06-1516 BC 16-1516 BC 03-1516 BC 26-1516 BC 01-1617 BC 05-1516 BC 10-1516 BC 06-1617 BC 04-1516 BC 14-1617 BC 03-1617 BC 01-1617 BC 02-1516 BC 20-1516 BC 05-1516 BC 20-1516 BC 17-1617 BC 09-1617