Seminar CSID - “CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CÁC CEO”
 • Thời gian
 • Thứ Bảy ngày 16/ 6/ 2018 (Sáng: 8:30 ~ 12:30)
 • Học phí
 • Miễn phí (Được tài trợ bởi VJCC & JICA)
 • Giảng viên
 • DIỄN GIẢ
  Mr. Sugiura và cựu học viên Keieijuku
 • Đối tượng tham gia
 • Thành viên clb Keieijuku và các cá nhân có quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 10-1516 BC 02-1516 BC 01-1516 BC 17-1617 BC 05-1617 BC 17-1617 BC 04-1516 BC 07-1516 BC 02-1516 BC 05-1617 BC 16-1516 BC 23-1516 BC 04-1617 BC 22-1516 BC 26-1516 BC 02-1617 BC 17-1617 BC 04-1617