BC 08-1819 - XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CẢI TIẾN VỚI LEAN SIX SIGMA
 • Thời gian
 • 03, 04/ 1/ 2019 (2 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.900.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • MBB. PHAM THANH DIEU – LEAN6SIGMA, SCM, BSC, LeanERP CONSULTANT
  20 năm kinh nghiệm làm việc, đào tạo và tư vấn LEAN6SIGMA, SCM, BSC, ERP system.
  Từ 2011 - Đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC, chịu trách nhiệm tư vấn và huấn luyện Lean, Six Sigma, Lean6sigma, các công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng khác như 7 QC, 5S, Suggestion, QCC, KAIZEN, TQM, TOC, Balanced Scorecard, tư vấn và phát triển triển khai LeanERP system và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiền triển khai ERP...
  Một số khách hàng mà ông đã và đang đào tạo & tư vấn về Lean6sigma như: TAL Apparel, Cargill VN, Thaco Chulai, Nidec Copal VN, May Nhà bè, Hansae VN, Bunge VN, Taekwang Vina, Ford VN, SPi GLOBAL, Nhựa Tiền Phong Nam, ANZ VN, Chantelle VN, Datalogic Scanning VN…
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tiến tại các tổ chức/ doanh nghiệp. Là các ứng viên phù hợp cho các chương trình chuyên sâu Yellow Belt, Green Belt, Black Belt sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại VJCC-HCM.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 29-1516 BC 04-1516 BC 23-1516 BC 06-1617 BC 14-1617 BC 07-1516 BC 16-1516 BC 23-1516 BC 15-1516 BC 14-1516 BC 20-1516 BC 01-1516 BC 26-1516 BC 12-1516 BC 05-1617 BC 11-1516 BC 02-1617 BC 14-1516