BC 11-1314 - PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 01, 02 & 03/4/2014 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy sản xuất bộ phận màn hình CRT (Cathode - Ray Tube).
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic)
  tại Malaysia. Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, quản lý và nhân viên các bộ phận sản xuất, chế tạo, mua hàng.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1516 BC 15-1516 BC 21-1617 BC 14-1516 BC 20-1516 BC 20-1516 BC 16-1516 BC 04-1516 BC 07-1516 BC 23-1516 BC 14-1617 BC 23-1516 BC 06-1516 BC 11-1516 BC 03-1516 BC 17-1617 BC 23-1516 BC 06-1617