Đăng ký khóa học
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN KHÓA HỌC
  • Tên khóa học
  • CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VỚI CÁC DOANH NHÂN MYANMAR
  • Thời gian
  • 15h00 – 19h00, ngày 13/ 4/ 2016 (thứ Tư)
  • Học phí
  • Miễn phí (Nếu tham dự tiệc tối: 200.000 VND/người)
  • Giảng viên
  • Người điều hành: VJCC và MJC
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax:
THÔNG TIN
Học viên đăng ký tham dự khóa học
Ông Chức vụ
Ông Chức vụ
Ông Chức vụ
THANH TOÁN
Tiền mặt
Chuyển khoản
Thông tin Tài khoản:
•Tên TK: Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM
• Số tài khoản: 16610000024150
• Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thủ Thiêm
Hình ảnh các khóa học
BC 22-1516 BC 03-1516 BC 10-1617 BC 03-1617 BC 19-1516 BC 03-1617 BC 07-1516 BC 04-1617 BC 12-1516 BC 03-1617 BC 04-1617 BC 02-1516 BC 20-1516 BC 01-1617 BC 16-1516 BC 05-1516 BC 05-1516 BC 23-1516