Đăng ký khóa học
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN KHÓA HỌC
  • Tên khóa học
  • “CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CÁC CEO”
  • Thời gian
  • Thứ Bảy ngày 16/ 6/ 2018 (Sáng: 8:30 ~ 12:30)
  • Học phí
  • Miễn phí (Được tài trợ bởi VJCC & JICA)
  • Giảng viên
  • DIỄN GIẢ
    Mr. Sugiura và cựu học viên Keieijuku
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax:
THÔNG TIN
Học viên đăng ký tham dự khóa học
Ông Chức vụ
Ông Chức vụ
Ông Chức vụ
THANH TOÁN
Tiền mặt
Chuyển khoản
Thông tin Tài khoản:
•Tên TK: Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM
• Số tài khoản: 16610000024150
• Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thủ Thiêm
Hình ảnh các khóa học
BC 16-1516 BC 10-1617 BC 12-1516 BC 04-1516 BC 03-1617 BC 20-1516 BC 04-1617 BC 10-1516 BC 13-1516 BC 02-1516 BC 18-1516 BC 11-1516 BC 09-1617 BC 14-1617 BC 18-1516 BC 04-1617 BC 07-1516 BC 01-1516