Đăng ký khóa học
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN KHÓA HỌC
 • Tên khóa học
 • CHU TRÌNH PDCA & HO-REN-SO (BÁO CÁO – LIÊN LẠC – BÀN BẠC)
 • Thời gian
 • 30, 31/7 & 1/8/2013 ( 3 ngày) Sáng : 8:30~11:30 Chiều : 13:00~16:00
 • Học phí
 • 2,200,000 VNĐ
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Matsushita tại Malaysia, Mexico. Chuyên gia đánh giá chất
  lượng của Matsushita. Chuyên gia giảng dạy, tư vấn
  của JICA.
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax:
THÔNG TIN
Học viên đăng ký tham dự khóa học
Ông Chức vụ
Ông Chức vụ
Ông Chức vụ
THANH TOÁN
Tiền mặt
Chuyển khoản
Thông tin Tài khoản:
•Tên TK: Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM
• Số tài khoản: 16610000024150
• Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thủ Thiêm
Hình ảnh các khóa học
BC 03-1617 BC 16-1516 BC 18-1516 BC 11-1516 BC 06-1617 BC 04-1617 BC 04-1617 BC 28-1516 BC 26-1516 BC 02-1516 BC 07-1516 BC 01-1617 BC 02-1516 BC 22-1516 BC 03-1617 BC 05-1617 BC 04-1617 BC 12-1516