BC 08-1819 - XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CẢI TIẾN VỚI LEAN SIX SIGMA
 • Thời gian
 • 03, 04/ 1/ 2019 (2 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.900.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • MBB. PHAM THANH DIEU – LEAN6SIGMA, SCM, BSC, LeanERP CONSULTANT
  20 năm kinh nghiệm làm việc, đào tạo và tư vấn LEAN6SIGMA, SCM, BSC, ERP system.
  Từ 2011 - Đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC, chịu trách nhiệm tư vấn và huấn luyện Lean, Six Sigma, Lean6sigma, các công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng khác như 7 QC, 5S, Suggestion, QCC, KAIZEN, TQM, TOC, Balanced Scorecard, tư vấn và phát triển triển khai LeanERP system và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiền triển khai ERP...
  Một số khách hàng mà ông đã và đang đào tạo & tư vấn về Lean6sigma như: TAL Apparel, Cargill VN, Thaco Chulai, Nidec Copal VN, May Nhà bè, Hansae VN, Bunge VN, Taekwang Vina, Ford VN, SPi GLOBAL, Nhựa Tiền Phong Nam, ANZ VN, Chantelle VN, Datalogic Scanning VN…
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tiến tại các tổ chức/ doanh nghiệp. Là các ứng viên phù hợp cho các chương trình chuyên sâu Yellow Belt, Green Belt, Black Belt sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại VJCC-HCM.
 •  
XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU CẢI TIẾN VỚI LEAN SIX SIGMA
BC 07-1819 - PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
 • Thời gian
 • 26, 27, 28/12/2018 (3 ngày) Sáng : 8:30 ~ 12:00 Chiều: 13:00 ~ 16:30
 • Học phí
 • 3.300.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy, trưởng/phó phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca ...
 •  
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
BC 06-1819 - KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 24, 25/12/2018 (2 ngày) Sáng : 8:30 ~ 12:00 Chiều: 13:00 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy, trưởng/phó phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca ...
 •  
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT
BC 05-1819 - TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
 • Thời gian
 • 19, 20 & 21/11/2018 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Iwase Akio
  - Chuyên gia của JICA Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở các lĩnh vực:
  - Giám đốc nghiên cứu và phát triển của panasonic Malaysia.
  - Giám đốc điều hành phụ trách mảng sản xuất và lập kế hoạch kinh doanh của Panasonic Electronic Component Thai.
  - Chuyên gia tư vấn của Panasonic Excel International.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối…)
 •  
TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO
BC 04-1819 - PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ
 • Thời gian
 • 15, 16 & 17/11/2018 (3 ngày) Sáng : 8:30 ~ 12:00 Chiều: 13:00 ~ 16:30
 • Học phí
 • 3.300.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý nhà máy, quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp sản xuất và các cá nhân có quan tâm
 •  
PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ
BC 03-1819 - TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT HƯỚNG TỚI LÃNG PHÍ BẰNG KHÔNG
 • Thời gian
 • 29, 30 & 31/10/2018 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Yasuhiro Hirata
  - Chuyên gia kỹ thuật sản xuất Điện gia dụng của Panasonic: nhiều thành tích phát triển phương pháp và hệ thống sản xuất, hệ thống IT…
  - Chuyên gia nghiên cứu mô hình Monozukuri (Phương thức sản xuất Nhật Bản)
  - Chuyên gia tái cơ cấu các chương trình đào tạo phát triển nhân lực như cải cách sản xuất, IE.
  - Phụ trách các nhà máy sản xuất ở nước ngoài của Panasonic
  . 02 huy chương vàng tại Hội nghị báo cáo thành tích sản xuất của Panasonic.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý nhà máy, Cán bộ quản lý quản lý trung gian, nhân viên làm việc tại hiện trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
 •  
TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT HƯỚNG TỚI LÃNG PHÍ BẰNG KHÔNG
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
BC 20-1516 BC 17-1617 BC 05-1617 BC 04-1516 BC 02-1617 BC 12-1516 BC 26-1516 BC 26-1516 BC 18-1516 BC 21-1617 BC 22-1516 BC 13-1516 BC 04-1516 BC 14-1516 BC 14-1617 BC 17-1617 BC 07-1516 BC 03-1617