BC 01-1718 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
 • Thời gian
 • 12, 13/ 9/ 2017 (2 ngày ) Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 950.000 VNĐ/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ)
 • Giảng viên
 • Mr. TAKUYA TAKIZAWA
  GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ SANNO (NHẬT BẢN)
  Tốt nghiệp khoa Xã hội, Đại học Hitotsubashi
  - Chuyên gia giảng dạy và tư vấn quản trị nguồn nhân lực
  - Chuyên gia trong việc hỗ trợ cải cách văn hóa tổ chức, tư vấn phát triển chương trình đào tạo người
  quản lý, thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống giáo dục, v.v
  - Chuyên gia lập kế hoạch, xây dựng biện pháp đào tạo nhân lực, thiết kế, điều phối chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể trong và ngoài nước.
 • Đối tượng tham gia
 • Người quản lý và ứng viên trở thành người quản lý
 •  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
BC 22-1617 - MÔ PHỎNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Thời gian
 • 18, 19 & 20/7/2017 (3 ngày ) Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Mr. Koji Uehigashi
  - Chuyên gia tư vấn của Tập đoàn International Cooperation Business.
  - Tốt nghiệp khoa Kinh tế trường Đại học Wakayama.
  - Nguyên Tổng Quản lý Công ty Panasonic Đài Loan.
  - Nguyên Giám đốc Công ty Panasonic Phillipines.
  - Chuyên gia tư vấn tại Hội sở, Bộ phận Hoạch định hải ngoại.
  - Chuyên gia tư vấn tại Hội sở, Văn phòng Xúc tiến Kinh doanh Sản phẩm tái chế.
 • Đối tượng tham gia
 • Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm và Trưởng phòng Quản lý tổng vụ, Các cá nhân có quan tâm
 •  
MÔ PHỎNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
BC 21-1617 - PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 • Thời gian
 • 10, 11 & 12/7/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00~12:00 Chiều : 13:30~16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và các cá nhân quan tâm.
 •  
PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
BC 20-1617 - PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN SAI LỖI DO NGƯỜI THAO TÁC
 • Thời gian
 • 20, 21 & 22/ 6/2017 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Yasuhiro Hirata
  - Chuyên gia tư vấn của Excel International.
  - Nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về quản lý sản xuất, 5S, cải tiến hiện trường, cải tiến sản xuất tại nhiều nước như: Indonesia, Malaysia, Trung Quốc…
  - Chuyên gia giảng dạy, tư vấn cho các trung tâm phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, Lào, Campuchia,…
  - Gần 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Panasonic: trưởng phòng kế hoạch dự án, quản lý hệ thống sản xuất, kỹ thuật, từ các nhà máy tại Trung Quốc, Đông Nam Á,…
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý nhà máy, Cán bộ quản lý quản lý trung gian, nhân viên làm việc tại hiện trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
 •  
PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN SAI LỖI DO NGƯỜI THAO TÁC
BC 19-1617 - PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
 • Thời gian
 • 20, 21/ 6/2017 (2 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.750.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Akira Oyamada
  • Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Gaia.
  • Chuyên gia tư vấn đào tạo trực tuyến và thiết kế khóa học từ Hiệp Hội đào tạo trực tuyến phi lợi nhuận Nhật Bản (NPO ELC)
  • MIS (Thạc sĩ Hệ thống Giảng dạy)
  • MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý cấp trung, Quản lý cấp cao và người phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
 •  
PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
BC 18-1617 - KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM HIỆU QUẢ
 • Thời gian
 • 30, 31/5 & 01/6/2017 (3 ngày) Sáng: 9:00 - 12:00 Chiều: 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông OKABE Hirohiko
  - Chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  - Chuyên gia tư vấn, giảng dạy cho các doanh nghiệp tại Phần Lan, Costa Rica, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.
  - Kinh nghiệm làm việc lâu năm tại công ty Hankyu và Honka Japan với các vị trí: Giám đốc điều hành, chuyên gia phát triển văn hóa doanh nghiệp, chuyên gia giao dịch quốc tế…
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý doanh nghiệp, quản lý phòng ban, trưởng nhóm, trưởng chuyền và ứng viên các vị trí trên.
 •  
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM HIỆU QUẢ
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
BC 07-1516 BC 25-1516 BC 26-1516 BC 13-1516 BC 10-1617 BC 14-1516 BC 04-1516 BC 15-1516 BC 03-1516 BC 12-1516 BC 01-1516 BC 21-1617 BC 05-1516 BC 18-1516 BC 04-1516 BC 03-1617 BC 05-1617 BC 23-1516