PPM-2018 - NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
 • Thời gian
 • Từ 25/10/2017 đến 18/1/2018 (19 ngày/ 117 giờ)
 • Học phí
 • Toàn khóa (18.300.000 VND/ học viên) hoặc theo từng chuyên đề
 • Giảng viên
 • Các chuyên gia cao cấp về quản trị sản xuất đến từ những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn và đào tạo ở nhiều nước trên thế giới.
 • Đối tượng tham gia
 • • Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất
  • Trưởng/ Phó bộ phận sản xuất, Quản đốc/ Phó quản đốc phân xưởng
  • Những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực quản trị sản xuất.
 •  
NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
Keieijuku 10 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 10
 • Thời gian
 • Từ tháng 10/2017 đến tháng 8/2018 (10 tháng)
 • Học phí
 • Mức đóng góp: 73.000.000 VND/học viên
 • Giảng viên
 • Giảng viên Nhật Bản: có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên khắp thế giới.
  Giảng viên Việt Nam: có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo các doanh nghiệp (Chủ tịch/ Phó Chủ tịch HĐQT, CEO, Giám đốc, Phó Giám đốc,...)
  * Doanh nghiệp đóng tại Việt Nam
  * Doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế tạo thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ (trừ các doanh nghiệp da giầy, dệt may)
 •  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 10
PPM2017 - NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
 • Thời gian
 • Từ 28/3/2017 đến 20/4/2017 (26 buổi / 78 giờ)
 • Học phí
 • Toàn khóa (10.476.000 VNĐ/ học viên) hoặc theo từng chuyên đề
 • Giảng viên
 • Các chuyên gia cao cấp về quản trị sản xuất đến từ những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn và đào tạo ở nhiều nước trên thế giới.
 • Đối tượng tham gia
 • • Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất
  • Trưởng/ Phó bộ phận sản xuất, Quản đốc/ Phó quản đốc phân xưởng
  • Những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực quản trị sản xuất.
 •  
NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
Keieijuku 8 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 8
 • Thời gian
 • Từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2017 (10 tháng)
 • Học phí
 • Mức đóng góp: 66.000.000 VND/học viên (tương đương 3.000 USD)
 • Giảng viên
 • Giảng viên Nhật Bản: có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên khắp thế giới.
  Giảng viên Việt Nam: có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Cán bộ quản lý) tư nhân, Nhà nước, cổ phần
  Cán bộ làm việc tại các tổ chức cơ quan Nhà nước, các tổ chức đào tạo, tư vấn.
 •  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 8
Keieijuku 7 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 7
 • Thời gian
 • Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2016 ( 10 tháng)
 • Học phí
 • Toàn khóa: 66.000.000VNĐ tương đương 3.000USD (bao gồm kỳ thực tập tại Nhật)
 • Giảng viên
 • Giảng viên Nhật Bản: có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm tại các Doanh nghiệp Nhật Bản trên khắp thế giới.
  Giảng viên Việt Nam: có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế của Việt Nam cũng như trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo doanh nghiệp (cán bộ điều hành, giám đốc, phó giám đốc) tư nhân, công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước.
 •  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 7
PPM2015 - NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
 • Thời gian
 • Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015 (28 buổi)
 • Học phí
 • Toàn khóa (9.250.000 VNĐ/ học viên) hoặc theo chuyên đề (800.000 VNĐ/hv/ngày)
 • Giảng viên
 • Các chuyên gia cao cấp về quản trị sản xuất đến từ những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam, có nhiều kinh
  nghiệm trong tư vấn và đào tạo ở nhiều nước trên thế giới.
 • Đối tượng tham gia
 • • Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất
  • Trưởng/ Phó bộ phận sản xuất, Quản đốc/ Phó quản đốc phân xưởng
  • Những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực quản trị sản xuất.
 •  
NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
Hình ảnh các khóa học
BC 21-1617 BC 20-1516 BC 01-1516 BC 01-1617 BC 14-1516 BC 02-1516 BC 19-1516 BC 11-1617 BC 14-1617 BC 21-1617 BC 12-1516 BC 21-1617 BC 12-1516 BC 11-1516 BC 02-1617 BC 06-1516 BC 06-1516 BC 03-1516