Đăng ký giao lưu văn hóa
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN GIAO LƯU
  • Tên giao lưu
  • Cơ hội trải nghiệm phong cách trang điểm, nấu các món ăn và tìm hiểu về cơ hội du học Nhật Bản
  • Thời gian
  • Thứ Bảy, ngày 12/3/2016, AM: 08:00 - 11:30 - PM:13:30-17:00
  • Phí tham dự
  • 30.000 VNĐ
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax: