Đăng ký giao lưu văn hóa
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN GIAO LƯU
  • Tên giao lưu
  • HỘI CHỢ VIỆC LÀM NHẬT BẢN NIN2 JOB FAIR 2016
  • Thời gian
  • 9:00 - 16:00 Chủ Nhật, ngày 11/12/2016
  • Phí tham dự
  • Miễn phí
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax: