Đăng ký giao lưu văn hóa
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN GIAO LƯU
  • Tên giao lưu
  • HỘI CHỢ VIỆC LÀM NHẬT BẢN JOB FAIR "JINS" 2018
  • Thời gian
  • 31/ 5/ 2018 (Buổi chiều: 3:00 - 5:00)
  • Phí tham dự
  • Miễn phí
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax: