Đăng ký giao lưu văn hóa
(*) Là phần bắt buộc điền thông tin
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Họ và tên: (*)
Giới tính: (*) Nam Nữ
Di động: (*)
Email: (*)
THÔNG TIN GIAO LƯU
  • Tên giao lưu
  • NGÀY HỘI VIỆC LÀM – JOB FAIR LẦN THỨ II TẠI VJCC-HCMC
  • Thời gian
  • 01/06/2013 - Thứ bảy ( 8:30 - 12:00)
  • Phí tham dự
  • Miễn phí
THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Lĩnh vực hoạt động:
Fax: