KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TẠI VJCC-HCMC
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN


Từ 9/2017 đến 8/2018


Tháng MS Thời gian Chủ đề Giảng viên
9/2017 BC 01-1718 12,13/ 9/2017 Nhà quản lý cấp trung Mr. Takuya Takizawa
10/2017 BC 02-1718 25-28/10 PPD:Phát triển khả năng của lãnh đạo nhà máy Kazumi Masuda
  BC 03-1718 31/10-
02/11
PPD:Phương thức sản xuất tiến tới tổn thất còn 0 Yasuhiro Hirata
11/2017 BC 04-1718 07-09/11 PPD:Lập kế hoạch sản xuất Tsuyoshi Shimizu
  BC 05-1718 14-16/11 【PM】Phương pháp phát triển sản phẩm mới Akio Iwase
  BC 06-1718 28-30/11 PPD:Phương pháp thực tiễn để cải tiến chất lượng   Dai Shinshi
01/2018 BC 07-1718 16-18/01/2018 PPD:Phương pháp quản lý tồn kho Akio Iwase
  BC 08-1718 23-25/1 Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản (Omotenashi) Ms. Sugaya
03/2018 BC 09-1718 13-15/3 CPO:Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin Mr. Hirabayashi
  BC 10-1718 26-29/3 TPS: Hệ thống sản xuất Toyota Kazumi Masuda
4/2018 BC 11-1718 24, 26, 27/4 【PM】Tăng cường hoạt động quản lý sản xuất (1)   Tsuyoshi Shimizu
5/2018 BC 12-1718 15-17/5 PPD:Tiết giảm chi phí sản xuất gốc Yasuhiro Hirata
  BC 13-1718 22-24/5 PPD:Ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng mới Dai Shinshi
6/2018 BC 14-1718 19-21/6 【HRD】Kỹ năng xây dựng đội nhóm và truyền thông hiệu quả  Yoichi Toriya
  BC 15-1718 26-28/6 【PM】Cải tiến sai lỗi do con người Yasuhiro Hirata
7/2018 BC 16-1718 24-26/7 【PM】Tăng cường hoạt động quản lý sản xuất   (2) Tsuyoshi Shimizu
8/2018 BC 17-1718 31/7-02/8 【PM】Chu trình PDCA và hoạt động HORENSO Dai Shinshi
  BC 18-1718 14-16/8 【HRD】Phát triển nhân viên thông qua hướng dẫn và đào tạo Chikako Morimoto

Lưu ý:

- Lịch học trên có thể thay đổi.

- Ngoài đào tạo tại VJCC và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), nếu doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp (in-house), vui lòng liên hệ Ban khóa học Kinh doanh tại VJCC-HCMC

Điện thoại: 028-35122 151 (gặp Mr. Đức)

Fax: 028-35122 150;

E-mail: bc@vjcchcmc.org.vn

Facebook: https://facebook.com/vjcc.hcmc

Google+: https://plus.google.com/103489288861876367578/posts

Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước