KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TẠI VJCC-HCMC
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN


Từ 9/2017 đến 8/2018


Tháng MS Thời gian Chủ đề Giảng viên
9/2017 BC 01-1718 12,13/ 9/2017 Nhà quản lý cấp trung Mr. Takuya Takizawa
10/2017 BC 02-1718 25-28/10 PPD:Phát triển khả năng của lãnh đạo nhà máy Kazumi Masuda
  BC 03-1718 31/10-
02/11
PPD:Phương thức sản xuất tiến tới tổn thất còn 0 Yasuhiro Hirata
11/2017 BC 04-1718 07-09/11 PPD:Lập kế hoạch sản xuất Tsuyoshi Shimizu
  BC 05-1718 14-16/11 【PM】Phương pháp phát triển sản phẩm mới Akio Iwase
  BC 06-1718 28-30/11 PPD:Phương pháp thực tiễn để cải tiến chất lượng   Dai Shinshi
01/2018 BC 07-1718 16-18/01/2018 PPD:Phương pháp quản lý tồn kho Akio Iwase
  BC 08-1718 23-25/1 Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản (Omotenashi) Ms. Sugaya
03/2018 BC 09-1718 13-15/3 CPO:Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin Mr. Hirabayashi
  BC 10-1718 26-29/3 TPS: Hệ thống sản xuất Toyota Kazumi Masuda
4/2018 BC 11-1718 24, 26, 27/4 【PM】Tăng cường hoạt động quản lý sản xuất (1)   Tsuyoshi Shimizu
5/2018 BC 12-1718 15-17/5 PPD:Tiết giảm chi phí sản xuất gốc Yasuhiro Hirata
  BC 13-1718 22-24/5 PPD:Ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng mới Dai Shinshi
6/2018 BC 14-1718 19-21/6 【HRD】Kỹ năng xây dựng đội nhóm và truyền thông hiệu quả  Yoichi Toriya
  BC 15-1718 26-28/6 【PM】Cải tiến sai lỗi do con người Yasuhiro Hirata
7/2018 BC 16-1718 24-26/7 【PM】Tăng cường hoạt động quản lý sản xuất   (2) Tsuyoshi Shimizu
8/2018 BC 17-1718 31/7-02/8 【PM】Chu trình PDCA và hoạt động HORENSO Dai Shinshi
  BC 18-1718 14-16/8 【HRD】Phát triển nhân viên thông qua hướng dẫn và đào tạo Chikako Morimoto

Lưu ý:

- Lịch học trên có thể thay đổi.

- Ngoài đào tạo tại VJCC và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), nếu doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp (in-house), vui lòng liên hệ Ban khóa học Kinh doanh tại VJCC-HCMC

Điện thoại: 028-35122 151 (gặp Mr. Đức)

Fax: 028-35122 150;

E-mail: bc@vjcchcmc.org.vn

Facebook: https://facebook.com/vjcc.hcmc

Google+: https://plus.google.com/103489288861876367578/posts