NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 9/2019
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 25/11/2019 (27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.700.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.200.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2 (cấp 2).
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 9/2019
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 9/2019
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 25/11/2019 (27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.000.000 đồng))
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 9/2019
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 CHO KỲ THI THÁNG 12/2019
 • Thời gian
 • ngày 03/9 ~ 23/11/2019 (12 tuần/36 buổi/72 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.700.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.200.000 Đồng))
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2019
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 CHO KỲ THI THÁNG 12/2019
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2019
 • Thời gian
 • 22/7 ~ 20/9/2019 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.100.000 đồng))
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2019
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2019
 • Thời gian
 • 22/7 ~ 20/9/2019 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.950.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung,
  Mr. Trần Hữu Trí
  Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2019
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC