Seminar JC - Hội thảo “TẠI SAO CHỌN HỌC TIẾNG NHẬT & TÌM HIỂU VỀ NƯỚC NHẬT”
 • Thời gian
 • Ngày 9/ 6/ 2018 (Thứ bảy) Từ 8:30~11:30
 • Học phí
 • Miễn phí
 • Giảng viên
 • Diễn giả:
  Ms. Hồ Lê Thị Xuân Trinh
  Ms. Nguyễn Thị Khánh Hà
 • Đối tượng tham gia
 • Các bạn có nhu cầu học tiếng Nhật và tìm hiểu về nước Nhật
 •  
Hội thảo “TẠI SAO CHỌN HỌC TIẾNG NHẬT & TÌM HIỂU VỀ NƯỚC NHẬT”
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2018
 • Thời gian
 • Từ 21/5/2018 đến 13/7/2018 (23 buổi/46 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 1.900.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Ái Tiên,
  Thầy Võ Chính Trung ,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2018
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 5/2018
 • Thời gian
 • Từ 21/5/2018 đến 13/7/2018 (23 buổi/46 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 5/2018
NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • 3/5 ~ 28/6/2018 (9 tuần lễ/17 buổi/42,5 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:45 các tối thứ Ba, thứ Năm
 • Học phí
 • 2.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.600.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào tháng 7/2018
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 7/2018
NN4 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • 17/4 ~ 28/6/2018 (11 tuần/21 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:45 Các tối thứ Ba, thứ Năm
 • Học phí
 • 1.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.280.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Ngọc Minh
  Ms. Nguyễn Thị Phong Nhã
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 vào tháng 7/2018
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 7/2018
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC