NN2-07 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2018
 • Thời gian
 • Từ ngày 28/2/2018 đến ngày 27/4/2018 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Ái Tiên,
  Thầy Võ Chính Trung,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2018
NN1-06 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2018
 • Thời gian
 • Từ ngày 28/2/2018 đến ngày 27/4/2018 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2018
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 22/11/2017 (26 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 22/11/2017 (26 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2
SC 01-1617 - ĐÀM THOẠI GIAO TIẾP NHẬT NGỮ - SƠ CẤP 1
 • Thời gian
 • 28/8 đến 29/11/2017 (14 tuần/40 buổi/80 giờ) Từ 18:15 ~ 20:15 | Thứ 2 - 4 - 6 hàng tun
 • Học phí
 • 2.300.000 VNĐ (giảm 20% cho sv chính quy tuổi từ 18-22: 1.840.000 VNĐ)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
  • Mr. Nguyễn Ngọc Minh
  • Ms. Nguyễn Thị Thùy Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • • Những người mới bắt đầu học làm quen với tiếng Nhật.
  • Những người có nguyện vọng du học Nhật Bản.
 •  
ĐÀM THOẠI GIAO TIẾP NHẬT NGỮ - SƠ CẤP 1
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC