NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 05/2019
 • Thời gian
 • 13/5/2019 đến 12/7/2019 (9 tuần/ 27 buổi/54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.700.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 05/2019
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 05/2019
 • Thời gian
 • 13/5/2019 đến 12/7/2019 (9 tuần/ 27 buổi/54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 05/2019
NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 7/2019
 • Thời gian
 • 23/4 ~ 29/6/2019 (10 tuần lễ/28 buổi/56 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy
 • Học phí
 • 2.800.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào tháng 7/2019
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 7/2019
BPD01 - BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1 (NHẬP MÔN)
 • Thời gian
 • Ngày 16/3 ~ 07/4/2019 Giờ học: 8:30 ~ 11:30 (3 tiếng) Các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Học phí
 • 2.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Th.S VÕ THỊ MAI HƯƠNG
  ● Du học Nhật Bản từ 1998 đến 2005
  ● Nguyên trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
  ● Nguyên trưởng đại diện WDB Co., Ltd tại Việt Nam.
  ● Biên - Phiên dịch viên cao cấp cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam & Nhật Bản.
  ● Hiện tại đang làm Marketing Manager cho Công ty Phần mềm Quantic.
 • Đối tượng tham gia
 • - Những người muốn trở thành biên dịch, phiên dịch viên chuyên nghiệp.
  - Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
  - Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc tương đương trở lên.
 •  
BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1 (NHẬP MÔN)
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - KỲ THI THÁNG 7/2019
 • Thời gian
 • 12/3 ~ 22/6/2019 (14 tuần/42 buổi/84 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định
  tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 7/2019
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - KỲ THI THÁNG 7/2019
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC