NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • ngày 16/7 ~ 14/9/2018 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.920.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2018
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • ngày 16/7 ~ 14/9/2018 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
  Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2018
NN3 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - KỲ THI THÁNG 12
 • Thời gian
 • ngày 10/7 ~ 13/9/2018 (10 tuần/20 buổi/50 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:45 (2,5 giờ) Các tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần
 • Học phí
 • 1.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.280.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thị Phong Nhã
 • Đối tượng tham gia
 • - Học viên đã đạt năng lực Nhật ngữ sơ cấp và bắt đầu trình độ trung cấp.
  - Học viên có nguyện vọng tham dự kỳ thi NLNN N3 vào tháng 12/2018.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - KỲ THI THÁNG 12
Seminar JC - Hội thảo “TẠI SAO CHỌN HỌC TIẾNG NHẬT & TÌM HIỂU VỀ NƯỚC NHẬT”
 • Thời gian
 • Ngày 9/ 6/ 2018 (Thứ bảy) Từ 8:30~11:30
 • Học phí
 • Miễn phí
 • Giảng viên
 • Diễn giả:
  Ms. Hồ Lê Thị Xuân Trinh
  Ms. Nguyễn Thị Khánh Hà
 • Đối tượng tham gia
 • Các bạn có nhu cầu học tiếng Nhật và tìm hiểu về nước Nhật
 •  
Hội thảo “TẠI SAO CHỌN HỌC TIẾNG NHẬT & TÌM HIỂU VỀ NƯỚC NHẬT”
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2018
 • Thời gian
 • Từ 21/5/2018 đến 13/7/2018 (23 buổi/46 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 1.900.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Ái Tiên,
  Thầy Võ Chính Trung ,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2018
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC