BC 19-1718 - KỸ NĂNG GIAO TIẾP, XÂY DỰNG VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ
 • Thời gian
 • 19, 20, 21/ 6/ 2018 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Yoichi TORIYA
  Giáo sư thỉnh giảng tại Viện đại học Công nghiệp Kanazawa (Nhân sự tổ chức). Huấn luyện viên cao cấp, chuyên gia tư vấn nhân sự, giảng viên đào tạo. Sau khi tốt nghiệp đại học, liên tục tham gia tư vấn về chiến lược
  tổ chức, nhân sự. Cho đến năm 2000, là giảng viên tại trường đại học Sanno Nhật, chịu trách nhiệm tư vấn về phát triển nguồn nhân lực, phát triển các chương trình đào tạo quản lý.Từ năm 2001, tại Price waterhouse Coopers, giám sát các dự án lớn như thiết kế chiến lược nhân sự, chế độ lương thưởng.
  Tác giả cuốn sách: Tiểu thuyết kinh doanh “sứ mệnh” (Công ty President). Đồng tác giả của nhiều cuốn sách khác.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, nhà quản lí doanh nghiệp; (Giám đốc sản xuất; quản đốc, giám đốc nhân sự; trưởng/phó phòng); nhân viên và các cá nhân có quan tâm.
 •  
KỸ NĂNG GIAO TIẾP, XÂY DỰNG VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ
BC 18-1718 - ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • Thời gian
 • 6, 7/ 6/2018 (2 ngày) Sáng : 8:30 ~ 12:00 Chiều: 13:00 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.300.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng; Nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối…)
 •  
ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BC 15-1718 - 7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỚI
 • Thời gian
 • 21, 22 & 23/5/2018 (3 ngày) Sáng : 9:00~12:00 Chiều : 13:30~16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý tại các doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm.
 •  
7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỚI
BC 14-1718 - PHƯƠNG PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 15, 16, 17/ 5/ 2018 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Yasuhiro Hirata
  - Chuyên gia tư vấn của Excel International.
  - Nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về quản lý sản xuất, 5S, cải tiến hiện trường, cải tiến sản xuất tại nhiều nước như: Indonesia, Malaysia, Trung Quốc…
  - Chuyên gia giảng dạy, tư vấn cho các trung tâm phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, Lào, Campuchia,…
  - Gần 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Panasonic: trưởng phòng kế hoạch dự án, quản lý hệ thống sản xuất, kỹ thuật, từ các nhà máy tại Trung Quốc, Đông Nam Á,…
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý nhà máy, Cán bộ quản lý quản lý trung gian, nhân viên làm việc tại hiện trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
 •  
PHƯƠNG PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT
BC 13-1718 - SỬ DỤNG INCOTERMS 2010 VÀ NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO INCOTERMS 2020
 • Thời gian
 • Ngày 04 / 5 / 2018 Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, giải khát, ăn nhẹ giờ giải lao)
 • Giảng viên
 • Ông Tô Bình Minh
  • Phó Viện trưởng, Giám đốc Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam- Nhật Bản (VJCC) tại Tp Hồ Chí Minh; Giảng viên chính Trường ĐH Ngoại thương
  • Chuyên gia tư vấn và đào tạo, báo cáo viên về Incoterms và thương mại quốc tế với 30 năm kinh nghiệm
  • Tác giả của 14 công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến Incoterms và thương mại quốc tế
  (Xem tại http://tobinhminh.com/detailn.php?namecid=54&nid=24)
 • Đối tượng tham gia
 • - Cán bộ quản lý, nhân viên (kinh doanh, giao nhận, kế toán, pháp chế,...) tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại, vận tải, logistics, bảo hiểm, ngân hàng,… các tổ chức liên quan (hải quan, cảng, sân bay, giám định,…) và các cơ quan quản lý thuộc Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  - Các nhà nghiên cứu, giảng viên, tư vấn về thương mại, logistics,…
  - Các cá nhân có quan tâm.
 •  
SỬ DỤNG INCOTERMS 2010 VÀ NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO INCOTERMS 2020
BC 12&17-1718 - TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT & THỰC HÀNH CẢI TIẾN TẠI HIỆN TRƯỜNG DOANH NGHIỆP
 • Thời gian
 • Đợt 1: 24,26,27/4/2018 Đợt 2: 28/4-23/7 (3 tháng tự áp dụng cải tiến tại nhà máy) Đợt 3: 24-26/7
 • Học phí
 • 7.400.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU
  Cố vấn Tập đoàn Panasonic Excel International, chuyên gia JICA.
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Panasonic. Hiệu trưởng trường học Monozukuri kiêm Hiệu trưởng Cao đẳng Kỹ thuật điện tử Matsushita.
  Từng làm việc tại công ty Phát triển nhân sự, trưởng phòng dự án công ty Display Devices
  Giám đốc nhà máy Matsushita Malaysia
  Kinh nghiệm giảng dạy các khóa về Lập kế hoạch sản xuất, Quản lý Sản xuất, Cải tiến…
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ quản lý cấp trung và nhà lãnh đạo tại hiện trường sản xuất.
  Số lượng tuyển sinh: 20 học viên
 •  
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT & THỰC HÀNH CẢI TIẾN TẠI HIỆN TRƯỜNG DOANH NGHIỆP
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
BC 01-1617 BC 23-1516 BC 28-1516 BC 15-1516 BC 04-1617 BC 01-1516 BC 03-1516 BC 11-1516 BC 21-1617 BC 17-1617 BC 01-1516 BC 05-1516 BC 21-1617 BC 15-1516 BC 14-1516 BC 02-1516 BC 28-1516 BC 12-1617