NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 22/11/2017 (26 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 22/11/2017 (26 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2
SC 01-1617 - ĐÀM THOẠI GIAO TIẾP NHẬT NGỮ - SƠ CẤP 1
 • Thời gian
 • 28/8 đến 29/11/2017 (14 tuần/40 buổi/80 giờ) Từ 18:15 ~ 20:15 | Thứ 2 - 4 - 6 hàng tun
 • Học phí
 • 2.300.000 VNĐ (giảm 20% cho sv chính quy tuổi từ 18-22: 1.840.000 VNĐ)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
  • Mr. Nguyễn Ngọc Minh
  • Ms. Nguyễn Thị Thùy Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • • Những người mới bắt đầu học làm quen với tiếng Nhật.
  • Những người có nguyện vọng du học Nhật Bản.
 •  
ĐÀM THOẠI GIAO TIẾP NHẬT NGỮ - SƠ CẤP 1
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 CHO KỲ THI THÁNG 12/2017
 • Thời gian
 • 5/9 ~ 30/11/2017 (13 tuần/38 buổi/76 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 VNĐ (giảm 20% cho hs, sv chính quy độ tuổi 18~22: 1.920.000VNĐ)
 • Giảng viên
 • • Ms. Trần Bích Thủy
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2017
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 CHO KỲ THI THÁNG 12/2017
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
 • Thời gian
 • 10/7 ~ 8/9/2017 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần Khai giảng: 18:15 ngày 10/7/2017 (thứ Hai)
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung,
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
  Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC