NN4 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • 27/3 ~ 23/6/2018 (13 tuần/37 buổi/74 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.680.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Ngọc Minh
  Ms. Nguyễn Thị Phong Nhã
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 vào tháng 7/2018
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 7/2018
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • 27/3 ~ 23/6/2018 (13 tuần/37 buổi/74 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.920.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 7/2018
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 7/2018
NN2-07 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2018
 • Thời gian
 • Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/5/2018 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Ái Tiên,
  Thầy Võ Chính Trung,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2018
NN1-06 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2018
 • Thời gian
 • Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/5/2018 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2018
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
 • Thời gian
 • 25/9 ~ 22/11/2017 (26 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.100.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC