Tin khóa học kinh doanh
- Nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động trong toàn doanh nghiệp, giúp nhân viên có thể an tâm làm việc .
- Xây dựng tổ chức vững mạnh với đội ngũ nhân viên có tinh thần làm việc cao, luôn hướng đến việc cải tiến năng suất lao động.
- Duy trì thiết bị luôn trong tình trạng an toàn và tốt nhất, giúp cải thiện QCD (chất lượng, chi phí, giao hàng), tăng cường hoạt động
làm việc nhóm nhằm đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Trung tâm VJCC tổ chức khóa học BC 07-1213 với nội dung sau:
Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước