Hỏi đáp khóa học kinh doanh


Tôi muốn đăng ký khóa học và chuyển khoản trực tuyến thì sao?
Học viên có thể đăng ký khóa học trực tiếp tại website: www.vjcchcmc.org.vn và chuyển khoản theo thông tin bên dưới.

Thông tin Tài khoản ngân hàng:

• Tên TK: Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản: 018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn

Phí tham dự là bao nhiêu ?
Mức phí của mỗi khóa học khác nhau, thường là khoảng từ 1.500.000 ~ 2.500.000 VNĐ, tùy theo thời lượng.

Ngôn ngữ nào được sử dụng trong khóa học ?
Giảng viên người Nhật sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (có thông dịch sang tiếng Việt); giảng viên người Việt sử dụng tiếng Việt

Vui lòng cho biết các thông tin về đối tượng, thời gian..
Đối tượng chủ yếu là các nhà quản lý, cán bộ kinh doanh của các công ty. Ngoài các khóa học tại trung tâm, chúng tôi cũng cử giảng viên đến giảng dạy tại những cơ sở có thể tập hợp đủ số học viên
Thời lượng các khóa học ngắn hạn khoảng 3~5 ngày. Riêng thời lượng của các buổi hội thảo là nửa ngày.

Các khóa học do giảng viên nào phụ trách ?
Các khóa học này được các chuyên gia tư vấn, giảng viên các trường đại học giàu kinh nghiệm của Nhật Bản và Việt Nam đảm nhiệm.

Nội dung của các khóa học kinh doanh bao gồm những gì ?
Bao gồm các khóa học mang tính thực tiễn, chủ yếu về các lĩnh vực: Quản lý sản xuất, chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự, marketing, quản lý tài chính